Home Ödeme Sistemleri Açık Bankacılık Yasal olarak hangi kuruluşlar ödeme hizmeti sunabilir?

Yasal olarak hangi kuruluşlar ödeme hizmeti sunabilir?

1 min read
0
0
1,023

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13. maddesine göre aşağıda belirtilen kuruluşlar ödeme hizmeti sağlayabilir.

MADDE 13 – (1) Bu Kanun uyarınca;
a) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar,
b) Elektronik para kuruluşları,
c) Ödeme kuruluşları,
ç) (Ek: 17/4/2017-KHK/690-68 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/58 md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,

1 12/11/2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kurulca” ibaresi Bankaca” şeklinde değiştirilmiştir.
ödeme hizmeti sağlayıcısıdır.
(2) Banka ve ödeme hizmeti sağlayıcısı dışındaki kişiler ödeme hizmeti sunamazlar.

Kanunun detayına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Mevzuat/6493/

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Açık Bankacılık

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…