Home Ödeme Sistemleri Açık Bankacılık Yasal olarak hangi kuruluşlar ödeme hizmeti sunabilir?

Yasal olarak hangi kuruluşlar ödeme hizmeti sunabilir?

1 min read
0
0
525

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13. maddesine göre aşağıda belirtilen kuruluşlar ödeme hizmeti sağlayabilir.

MADDE 13 – (1) Bu Kanun uyarınca;
a) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar,
b) Elektronik para kuruluşları,
c) Ödeme kuruluşları,
ç) (Ek: 17/4/2017-KHK/690-68 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/58 md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,

1 12/11/2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kurulca” ibaresi Bankaca” şeklinde değiştirilmiştir.
ödeme hizmeti sağlayıcısıdır.
(2) Banka ve ödeme hizmeti sağlayıcısı dışındaki kişiler ödeme hizmeti sunamazlar.

Kanunun detayına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Mevzuat/6493/

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Açık Bankacılık

Check Also

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

Her geçen gün ödeme sistemleri alanında yenilikler yapılmaya devam ediyor. Gerek maliyetle…