Home Ödeme Sistemleri Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruluyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruluyor

9 min read
0
0
1,315

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usul ve esasları belirlendi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin statüsüne dair 2678 numaralı Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usul ve esasları belirlendi.

Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesinden oluşurken, üyeler; birlik organında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya genel müdür yardımcısı tarafından temsil edilecek.

Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü olurken, PTT, birliğe üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilecek.

Statünün yürürlüğe girmesinden önce faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen 1 ay içerisinde birliğe üye olma zorunluluğu taşırken, birlik organları oluşturuluncaya kadar üyelik başvuruları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sonuçlandırılacak. Statünün hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin kurulması şüphesiz sektördeki tüm paydaşlar için olumlu bir gelişme olacaktır. Alınan kararın tüm paydaşlar tarafından olumlu karşılanması, Türkiye’deki mevcut fintech girişimleri ve ortaya çıkacak yeni girişimler için de önemli bir zemin sağlamış olacaktır.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin, ana görevi sektörün gelişmesi ve engellerin kaldırılması olacaktır. Bunun yanında üyeler arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, üyelerin reklamlarında uyacakları esas ve şartları belirlemek, üyeler arasında ortak projeler üretilmesini sağlamak gibi önemli görevlerde de bulunacaktır.

Karar kapsamında, merkezi İstanbul olan birlik, “Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, birbirleri, temsilcileri ve müşteri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının geliştirilmesini temin etmek” amacına hizmet edecektir.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği nezdinde, üyeler ile tüketiciler arasındaki ihtilafların çözüme kavuşması için kurulacak Hakem Heyeti sayesinde tüketiciler nezdindeki problemler hızlı ve tutarlı bir şekilde çözülecek ve tüketici güveni sağlanacaktır. Heyet kararları aynı zamanda uygulama birliği sağlayacak olması nedeniyle fintechler için de öngörülebilirlik ve uyum maliyeti avantajı yaratacaktır. Birliğin aynı zamanda üyelerine uyarı, kınama ve 10 bin TL’ye kadar idari para cezası verme yetkisi bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, “Sektörün önünü açacak bir karar bu. Öncelikle sektördeki tüm kuruluşların bir zeminde buluşması çok önemli. TCMB’nin genel yaklaşımı sektörel düzenlemeleri sektör ile birlikte yapacak olmasından dolayı da bir mihenk taşı sektör için. Son olarak sektörün kendi kendini düzenlemesi için kanuni dayanağı olan bir mecra olması da gerekliydi. Bu boşluğu doldurması da çok yerinde.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mobilexpress CEO’su Emre Güzer de,

“9 yıl önce hayalini kurduğumuz ve üzerinde çalışmaya başladığımız her şey bu yıl hayatımıza giriyor. 6493 sayılı kanunun, birkaç yıldır özellikle açık bankacılık ve PSD2 anlamında ciddi çalışmalar yürüten TCMB’ye devrini müteakip Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin de ayağa kaldırılması beraberinde köklü değişiklikler getirecek. Öncelikle aracıların tek tek ortadan kalktığı bir dünyada mevcut regülasyonların yetersizliği yüzünden sadece aracı, komisyoncu gibi davranabilen ödeme kuruluşlarından öte bir şey inşa edemedik. Geriye dönüp baktığımda bu anlamda kaçırdığımız birçok fırsat olduğunu görüyor olsam da tüm bu fırsatlar artık bizleri ve bizlerin dokunduğu herkesi bekliyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İlgili karara ait detaylar alttaki linkte yer almaktadır:

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17781

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…