Home Ödeme Sistemleri Girişimcilik Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yönetmeliği nedir?

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yönetmeliği nedir?

5 min read
0
0
1,230

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği, 03.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması sürecinin detaylarını açıklayan bir tebliğdir.

Peki Kitle Fonlaması ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması nedir?

Kitle fonlaması: “Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlanmaktadır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması ise; “Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlanmaktadır.

Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Kitle fonlaması, fonlama yapanların elde edecekleri sonuca göre temel olarak iki başlıkta ele alınabilir:

Maddi getiri sağlamayı amaçlamayan kitle fonlaması- Bağış veya ödül bazlı kitle fonlaması gibi modellerde, fon sağlayanlar, gelir amacı gütmekten ziyade, yardımseverlik, toplumsal destek gibi çeşitli sebeplerle inandıkları bir fikrin gerçeğe dönüşmesi için çalışır.

Maddi getiri sağlama amacı taşıyan kitle fonlaması –Pay (ortaklık) bazlı ve borçlanma/kredi bazlı olarak iki alt çeşidi bulunan kitle fonlaması modellerinde fon sağlayanların maddi beklentileri bulunmaktadır.

  • Pay bazlı kitle fonlamasında, yatırımcılar, finansman ihtiyacı içinde olan girişimcilerin projelerine yatırım yaparak, ilgili şirkette pay sahibi olmaktadır.
  • Borç bazlı kitle fonlamasında, yatırımcılar inandıkları bir projenin gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda sağladıkları finansman karşılığında bir faiz getirisi elde etmeyi amaçlar.

FinTech ürünü olan kitle fonlaması, girişimcilik/yatırım sürecini dijital ortama taşıyarak, daha fazla oyuncuya ekosistemin parçası olma imkanı tanıyor. Kitle fonlaması vasıtasıyla girişimciler dijital mecrada projelerini/fikirlerini daha büyük kitlelere duyurup, finansmana daha kolay ve daha az maliyetle ulaşabiliyorlar. Bu özellikle mikro ölçekli işletmeler, kadın ve genç girişimciler gibi ekonomik hayata katılması desteklenen kesimler için alternatif finansman kaynağı temini açısından önem arz ediyor. Yatırımcılar ise küçük tutarlar yatırarak, farklı farklı alanlara yatırım yapıp risklerini dağıtabilmektedir.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191003-5.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Girişimcilik

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…