Home Ödeme Sistemleri Dijitalleşme Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ yayımlandı

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ yayımlandı

2 min read
0
0
895

Dijitalleşmenin de etkisi ile daha da önemli ve değerli hale gelen Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili asgari özkaynak yükümlülüğünde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeler Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının daha sağlam zemine oturtulması ve risklerin azaltılması adına çok önemlidir.

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı tebliğde aşağıdaki ifadelere yer verildi:

1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşu için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla beş buçuk milyon Türk Lirası, dokuz milyon Türk Lirası ve yirmibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Belirlenen bu tutarlar 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-21.htm


Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Dijitalleşme

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…