Home Ödeme Sistemleri Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları İçin Bir Kısım Yükümlülüklere İlişkin Geçiş Süreci 28.02.2023 Tarihine Uzatıldı

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları İçin Bir Kısım Yükümlülüklere İlişkin Geçiş Süreci 28.02.2023 Tarihine Uzatıldı

4 min read
0
0
432

Geçiş Sürecinin sona ermesine 6 gün kala 25.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik Düzenlemesi”) Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ Düzenlemesi”) ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) yer alan ve mülga yönetmelik ile mülga tebliğden farklılık içeren hususların bir kısmı için geçiş süreci (“Geçiş Süreci”) sonu 01.12.2022 tarihinden 28.02.2023 tarihine uzatılmıştır. Bilindiği üzere Yönetmelik ve Tebliğ 01.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, mülga tebliğ ve yönetmelikten değişiklik gösteren ve/veya daha önce hiç yer almayan düzenlemelere ilişkin Geçiş Süreci sonu 01.12.2022 (istisnai tarihler olmakla birlikte genel tarih olarak kabul edilmiştir.) olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Düzenlemesi ve Tebliğ Düzenlemesi ile meydana gelen değişiklikleri özet tablo çalışmamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Geçiş Süreci tamamlanmamış düzenlemelerden; Kuruluşların, Yönetmeliğin 20. maddesinde düzenlenen başka şirketlerde pay sahibi olunması kısıtlamasına ilişkin hükümlere en geç 31.12.2022 tarihine kadar uyumlu hale gelme yükümlülüğünde, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce elektronik para olarak değerlendirilebilecek gayri maddi varlıkları ihraç etmekte olup Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu kategorisine dahil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişilerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından yayımlanması beklenen Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde TCMB’ye başvurarak gerekli izinleri alma yükümlülüğünde, Açık Bankacılık Hizmeti sunan şirketler TCMB’ye başvurarak gerekli izinleri almalarının ardından bir yıl içerisinde faaliyet yasağı düzenlemelerine (Yönetmelik madde 15 fıkra iki ve üç) uyumlu hale gelmekle yükümlülüğünde, değişikliğe gidilmemiştir.

İlgili yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-4.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Sistemleri

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…