Home Ödeme Sistemleri Debit Kart Ödeme sistemleri sözlüğünüzde bulunması gereken terimler

Ödeme sistemleri sözlüğünüzde bulunması gereken terimler

4 min read
0
1
2,410

Ödeme sistemlerinin temel taşları olan aşağıdaki terimlerin TBB (Türkiye Bankalar Birliği) tarafından oluşturulan açıklamaları alttadır:

Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır.

Kredi kartı: Nakit kullanım gerekmeksizin mal ve hizmet alım veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kart veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasıdır.

Kartlı sistem kuruluşu: Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluştur.

Kart çıkaran kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisine haiz bankalar ile diğer kuruluştur.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ya da kuruluştur.

Üye işyeri: Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişidir.

Kart hamili: Banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.


Harcama Belgesi: Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgedir.

Nakit ödeme Belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı veya kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgedir.

Son ödeme Tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarın gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günüdür.

Dönem Borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamıdır.

Asgarî Tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarıdır.

Alacak Belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgedir.

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Debit Kart

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…