Home Ödeme Sistemleri Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

4 min read
0
0
693

1 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile ödeme Hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik ile birlikte 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve  27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu düzenleme ile birlikte Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları sistemi neredeyse baştan itibaren değişerek yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu düzenleme ile birlikte Elektronik Para ya da Ödeme Kuruluşu olmak bireysel bir girişim olmaktan öte kurumsal firmaların kuracakları yapılara bürünmüşlerdir.

Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 33 – (1) Kuruluşun özkaynağı, 32 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanır. Hesaplanan özkaynak, münhasıran 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirasından ve üçüncü fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirasından ve üçüncü fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından; elektronik para kuruluşu için ise onüç milyon Türk Lirasından ve altıncı fıkraya göre hesaplanan asgari özkaynak tutarından az olamaz. Bu fıkrada belirtilen üç milyon Türk Lirası, beş milyon Türk Lirası ve onüç milyon Türk Lirası tutarındaki miktarlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak Banka tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirilir.”

Düzenlemeler, gerek faaliyet halinde olan gerekse faaliyet izni almak isteyen ödeme ve elektronik para kuruluşlarının dikkatlice incelemesi gereken hususları içermektedir.

Yeni tebliğe ulaşmak için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211201-1.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…