Home Ödeme Sistemleri Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı

5 min read
0
0
960

Her geçen gün ödeme sistemleri alanında yenilikler yapılmaya devam ediyor. Gerek maliyetlerin artması Bu konuda Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılarak ilgili sistem yeniden tasarlanmış oldu.

Özellikle Asgari Özkaynak yükümlülüğü konusunda alınan kararlarla birlikte girişimcilik dünyası olumsuz etkilenecek, fintechler kurumsal firmaların güdümünde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için usul ve esasların belirlendiği yönetmelik ile kuruluşların temsilcileri seçme ve bunları denetleme süreçleriyle ilgili kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Bitcoin ve benzeri kripto varlıklar ile itibari para dışındaki varlıklara dayalı çıkartılan kripto varlıklar düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Yönetmelik ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca yapılamayacak faaliyetler detaylandırılarak kredi kullandırma yasağı getirildi, kuruluşların döviz alım satım işlemlerine de bazı sınırlamalar koyuldu. Asgari özkaynak yükümlülüğü ve teminat mekanizmasının gözden geçirildiği yönetmelikte, özkaynağın fatura ödeme kuruluşları için 3 milyon liradan, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon liradan ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon liradan az olmaması hükme bağlandı.

Diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına sunulacak hesap hizmetleri
MADDE 8 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunmakta olduğu ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılmak istenmesi durumunda, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına bu hizmetleri, mevzuattan doğan yükümlülükler ile güvenlik, operasyonel ve teknik gereklilikler saklı kalmak kaydıyla, diğer ticari müşterileri, iş ortakları ve işlem yaptığı diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile benzer koşullarda sunmakla yükümlüdür. Bu hizmetlerin sunumunda ticari gerekçelerle oluşabilecek makul düzeydeki farklılıklar bu fıkraya aykırılık olarak değerlendirilmez.
(2) Birinci fıkra kapsamında sunulacak hizmetler, mümkün olduğu ölçüde, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısının Kanun kapsamında yapmak istediği faaliyeti sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak kapsayıcılıkta olmalıdır.
(3) Bu madde kapsamında kendisine başvuru yapılan ödeme hizmeti sağlayıcısı en geç bir ay içerisinde ret veya kabul kararını talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir. Bu madde kapsamında kendisine yapılan başvuruyu reddeden ödeme hizmeti sağlayıcısı, talepte bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısına başvuruyu reddetmesinin sebeplerini sunmakla yükümlüdür.

İlgili tebliğe alttaki linkten ulşaılabilir:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211201-1.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…