Home Ödeme Sistemleri FAST Mobil Ödemeler TR Karekod Teknik İlke ve Kuralları Rehberi nedir?

Mobil Ödemeler TR Karekod Teknik İlke ve Kuralları Rehberi nedir?

4 min read
0
0
1,181

Ortak kurallar ve bir dil oluşturarak ödemeler ekosistemi içerisinde yer alan aktörler arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak, yenilikçi girişimleri desteklemek ve bu sayede ödeme hizmetlerinde karekod kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan “Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve bu Yönetmeliğin eki olan “TR Karekod İlke ve Kuralları” belgesi 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
TR Karekod ile Türkiye’de nakitsiz ödemeleri her seviyede arttırarak perakende ödemeler için karekod standardizasyonunu sağlamak ve bu şekilde daha az nakit kullanımı hedefinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ortak karekod kurallarıyla birlikte, farklı ödeme hizmeti sağlayıcılarının
kullanıcılarına karekod ile ödeme yapma imkânı tanınacak, farklı ödeme hizmeti sağlayıcılar arasındaki ödemeler kolaylaşacak ve küçük ölçekli işletmeler de dâhil olmak üzere iş yerlerinde karekod, ödeme yöntemi olarak benimsenmeye teşvik edilecektir.
Bu belgede, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerinde (mobil ödeme) TR Karekod’un kullanılmasına ilişkin teknik ilke ve kurallar sunulmaktadır.
Yönetmelik ve yönetmeliğin eki olan TR Karekod İlke ve Kurallar belgesine uyumlu olarak oluşturulan bu belgede, işyerleri tarafından sunulan (ing. merchant-presented) ve müşteri tarafından sunulan (ing.
consumer-presented) karekod kullanım modellerine uygun olarak örnek mobil ödeme iş akışları verilmekte ve her iki kullanım modeli için mobil ödemelere ilişkin TR Karekod veri organizasyonu tanımlanmaktadır.
Bu belgede yer alan ilke ve kurallar kapsamında, karekod teknolojisinin özellikleri, veri nesnelerinin kodlanması, veri tipleri ve biçimleri, kullanılan iş modeline göre karekod veri organizasyonu ve veri
nesnelerinin özellikleri için TR Karekod İlke ve Kuralları belgesinde yer alan tanımlar kullanılmıştır.
Bu belge, Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İlgili belgenin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/7ce1a9ed-a2c3-44fa-a22a-39d8d6ca617b/Mobil+%C3%96demeler+TR+Karekod+%C4%B0lke+ve+Kurallar%C4%B1+Rehberi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7ce1a9ed-a2c3-44fa-a22a-39d8d6ca617b-nrmIySM

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
  • Ödeme İste nedir?

    Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…
  • FAST limiti artırılıyor…

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST işlem tutar limitlerini artırdı. TCMB’…
  • FAST Limiti 50.000 TL oldu

    Bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit 50 bi…
Load More In FAST

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…