Home Ödeme Sistemleri Açık Bankacılık Merkezi Kayıt Kuruluşu’na(MKK) Kitle Fonlama Faaliyet izni verildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na(MKK) Kitle Fonlama Faaliyet izni verildi

4 min read
0
0
973

Merkez Bankası(TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) “Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti”nin MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verdi.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili tebliğinde şöyle denildi:

“Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti”nin MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verildi.”

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi ne içermektedir?

Sistem işleticisinin diğer faaliyetleri

MADDE 17 – (1) Sistem işleticisi, sistemin işletimi ile dolaylı olarak ilgili olan veya sistemin işleyişi ile herhangi bir bağlantısı olmayan ancak sistem katılımcılarının faaliyetlerini geliştiren, güvenli kılan ve kolaylaştıran veya mevzuatla kendisine yetki verilen diğer faaliyetlerde bulunabilir.

(2) Sistem işleticisinin bu madde uyarınca faaliyet gösterebilmesi için Bankanın bu faaliyetleri onaylamış ve sistem işleticisine verilen faaliyet izni kapsamına almış olması gerekir.

(3) Banka, sistem işleticisine bu madde uyarınca faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilir.

(4) Sistem işleticisi bu madde uyarınca sunacağı diğer faaliyetlerden kaynaklanabilecek riskleri göz önünde bulundurur ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmek için gerekli önlemleri alır.

(5) Banka, sistem işleticisinin bu madde uyarınca yürüttüğü diğer faaliyetlerin sistemin sorunsuz işleyişini olumsuz etkilediği kanaatine varması durumunda sistem işleticisinden bu faaliyetleri durdurmasını veya bu faaliyetlerin sistem işleticisine ayrı bir kanunla verilmiş olması durumunda sisteme ilişkin faaliyetlerin ayrı bir tüzel kişilik altında yürütülmesini istemeye yetkilidir.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-4.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Açık Bankacılık

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…