Home Ödeme Sistemleri Girişimcilik Lisanssız olarak ödeme hizmeti sunulmasının ya da elektronik para ihraç edilmesinin yaptırımı nedir?

Lisanssız olarak ödeme hizmeti sunulmasının ya da elektronik para ihraç edilmesinin yaptırımı nedir?

4 min read
0
0
1,084

Türkiye’de ödeme alabilmek için Ödeme Kuruluşu olmak; bunun yanında elektronik para da çıkarabilmek için Elektronik Para Kuruluşu olmak zorunludur.

Gerekli lisansları almadan ödeme ya da elektronik para kuruluşu gibi faaliyet yürütenler için Kanunda 28 nolu maddenin detayları aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

MADDE 28 – (1) Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya
elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belgelerde, ilan ve
reklamlarda veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu
gibi faaliyet gösterdiği izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan
üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında tanımlanan suçların bir iş yeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerinin
iki aydan altı aya kadar, tekerrür hâlinde sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.
(4) Bu Kanun kapsamında verilmiş olan faaliyet izni iptal edilen sistem işleticisinin, ödeme kuruluşunun veya
elektronik para kuruluşunun faaliyetine devam etmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.

Peki Ödeme veya elektronik para hizmetleri için lisanssız şirketlerle çalışmanın ne gibi sonuçları olabilir?

Bir şirketin veya elektronik para çözümünün Türkiye’de lisans almamış olması, Kanunun getirdiği güvence ve denetim mekanizmalarının bu sistemin kullanıcıları için uygulanamamasına yol açabilir. Ayrıca bu lisanssız faaliyetler tespit edildiğinde Merkez Bankası tarafından faaliyet durdurulacak, ilgili işyeri süreli veya süresiz olarak kapatılacaktır. Bu durumların da lisanssız şirketlerle çalışan kullanıcılar için hizmetlerde aksama, güvencesizlik ve muhatap bulamama gibi durumlara yol açması mümkündür.

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Girişimcilik

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…