Home Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Kredi kartı kullanımı enflasyonu artırır mı?

Kredi kartı kullanımı enflasyonu artırır mı?

10 min read
0
1
1,556

Kredi kartının enflasyon üzerindeki etkisi yıllardır tartışılan ve tartışılmaya devam edecek önemli bir konudur. Bu soruyla çok karşılaştığım için 7 ay önce okurların bu konudaki düşüncelerini almak üzere www.unalarif.com sitesinde ‘Kredi kartı kullanımının enflasyon üzerindeki etkisi nasıldır?’ anketini hazırlamıştım. 7 aylık periyotta ankete katılanların %56’sı Enflasyonu arttırır derken %22’si Enflasyonu azaltır, %22’si de Enflasyon üzerinde etkisi yoktur cevabını verdi.

Peki ankette ortaya çıkan durum ile gerçek durum aynı mı?

Bu sorunun yanıtını yazımın sonunda vereceğim. Fakat öncelikle kredi kartının olumlu/olumsuz etkilerini değerlendirelim; bu verileri alt alta koyduktan sonra kredi kartının enflasyon üzerindeki etkisine hep birlikte karar verelim.

Olumlu etkilerini düşündüğümüzde;

 • Kredi kartı ile yapılan işlemin ödemesi en erken 10 gün; en geç 40 gün sonra yapılır. Bu da aile bütçesi için ciddi kolaylık sağlar.
 • Kayıt dışı ekonomiyi azaltır, vergi gelirlerini artırır.
 • Yeni iş imkanları oluşturur, işsizliği azaltır.
 • Piyasadaki nakit para çevrimini azaltır.
 • Sahte para riskini ve sahte para kaynaklı finansal kayıpları azaltır.
 • Nakit para talebini azaltır bunun sonucu olarak nakit arzını azaltır.
 • Azalan nakit para ihtiyacı nedeniyle devletin nakit para basma ve nakit para kullanım maliyetini azaltır.
 • Üye işyerlerinden yapılan işlemlerde kasada fiziki para daha az olacağı için üye işyeri kasasında oluşabilecek para çalma riskini ve kasa güvenliğinin sağlanması ihtiyacını azaltır.

Olumsuz etkilerini düşündüğümüzde;

 • Kartlı işlemlerde bankaların Üye işyerlerinden aldıkları komisyonun üye işyerleri tarafından ürün fiyatlarına eklenmesi ve vatandaşların ürünü daha yüksek fiyattan alma riski (her ne kadar yasak olsa da çoğu zaman yansıtılıyor) artar.
 • Kişilere gelirlerinden fazla verilen limitler nedeniyle aşırı harcamaya yönlendirici bir etkisi vardır.
 • Gelirden fazla yapılan harcamaların ödenememesi nedeniyle faiz/gecikme cezalarının uygulanması da diğer bir etkendir.

Kredi kartı kullanımının daha net anlaşılması adına aşağıdaki durum üzerinden gidebiliriz:

Sadece nakit olarak alışveriş yapılabilen bir mağaza düşünelim.

 • Cebinde çok yüksek limitli kartı olmasına rağmen yanında nakit parası olmayan ya da nakit kullanmak istemeyen müşteriler bu mağazadan işlem yapamayacaktır.
 • Mağazadan yapılan ve fiş kesilmeyen işlemlerin devlete bildiriminin yapılıp yapılmaması iş yerinin inisiyatifinde olduğu için cirosundan daha düşük bir değer beyan etmesi durumunda devletin vergi kazancı azalacaktır.

Bu işyeri satışlarını kredi kartı ile yapmaya başladığında;

 • İşlemini kredi kartı ile yapmak isteyen müşteriler de mağazadan alışveriş yaparak mağazanın cirosunu artıracaktır.
 • Mağazanın cirosunun artması durumunda yeni personel istihdam edecektir.
 • İstihdam edilen personel ile ülkede işsizlik azalacaktır.
 • Kasada biriken nakit para miktarı azalacak; nakit para bulundurma ve nakit parayı elde tutma maliyeti azalacaktır.
 • Nakit işlem miktarı azalacağı için sahte para alma riski azalacaktır.
 • Azalan nakit işlemlerden dolayı kasada fiziki para azalacağı için kasanın korunması ve yönetilmesi ihtiyacı azalacaktır.
 • Üye işyerleri ve vatandaşlardan nakit talebi daha az olacağı için devlet daha az nakit para basacak ve nakit para basma ve nakit paranın piyasada bulundurma maliyeti azalacaktır. Devletin giderleri azalacaktır.
 • Kart ile yapılan her işlem otomatik olarak devlete bildirildiği için üye işyerinin yapmış olduğu işlemler vergilendirilecek; devletin vergi gelirleri artacaktır.

Kredi kartının enflasyon üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan birkaç araştırmanın sayısal sonuçları ile ilgili birkaç bilgi verelim.

 • Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artış GSMH’yı 1,42 TL artırıyor.
 • Kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında, GSYİH da yaklaşık yüzde 7.2 oranında artmaktadır.
 • Her 1.000 TL’lik nakit kullanımı yerine kredi kartı kullanılması durumunda vergi gelirleri 20 TL artırmaktadır.
 • Kredi kartı harcamalarında meydana gelecek sadece yüzde 1 oranındaki bir artış vergi gelirlerini binde 8,5 oranında artırmaktadır.
 • Kredi kartı harcamalarındaki her yüzde 1 oranındaki artış, istihdamda ilk yıl 1800 kişilik, ikinci yılda ise 9 bin kişilik yeni istihdam oluşturmaktadır.
 • Para arzındaki bir birim artış aynı dönemde enflasyonu yüzde 17 oranında artırmakta, para arzını azaltan kredi kartı harcamaları ise enflasyonu binde 17 oranında düşürmektedir.
 • Kredi kartı harcamaları, harcamanın yapıldığı ay içerisinde talebi, dolayısıyla üretimi arttırırken, harcamanın enflasyona etkisi 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Para arzı artışının etkisi hemen enflasyonu artırırken kredi kartı harcamasının enflasyonu artırıcı etkisi yaklaşık 6 ay sonra ortaya gözlenmektedir. İlk altı ay içerisinde harcamaların nakit para yerine kredi kartı ile yapılması enflasyonu düşürücü bir etki oluşturmaktadır.

Yukarıda bahsedilen konular göz önünde bulundurulduğunda, yaygın olan kredi kartı enflasyonu artırır düşüncesinin aksine kredi kartının enflasyonu düşürdüğü ve ekonomiyi canlandırarak istihdamı artırdığını söyleyebiliriz.

Kredi kartı, bilinçli kullanıldığında en önemli ödeme aracıdır. Önemli olan gelirimizi ve giderimizi bilerek harcamalarımızı yönetebilmektir. Yönetebilmek için de harcamaların izlenebilir olması önemlidir. Kredi kartı bu ihtiyacı fazlasıyla karşılamaktadır.

Ne diyelim “KREDİ KARTINI BİLİNÇLİ KULLANMAK HAYATA DEĞER KATAR”

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Kredi Kartı

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…