Home Ödeme Sistemleri Üye İşyeri & POS Güvenli Mobil Ödeme Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Nedir?

9 min read
0
0
1,624

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  tarafından yayımlanan Tebliğ’in usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilen ve finans kuruluşları veya kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından; satış, ödeme, tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin Bakanlık tarafından izin verilen sistemdir.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nin Amacı Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi, finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten işletme için;

 • POS cihazı, yazar kasa, banka anlaşmaları ve kırtasiye giderleri gibi maliyetleri ortadan kaldırma
 • Yapılan satış tahsilatı ve satış belgesinin birbirine tam olarak ilişkilendirilmesini sağlama amacı taşımaktadır.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Kapsamı Nedir?

GİB; 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi hakkında 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni yayımlandı. 

Tebliğ ile Güvenli Mobil Ödeme Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi dahilinde mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ve mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslara yer verildi.

Güvenli Ödeme Sistemi ile, artık mobil cihazlar artık yazar kasa yerine geçecek.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu yada ödeme kaydedici cihaz üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların bu Tebliğ’de belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur.

 • Ödeme kabul eden araçlar sadece bu Tebliğ’de tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından bu Tebliğde belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir.
 • Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.
 • Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratörle birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’nden hangi mükellef grupları yararlanacak? 

 • Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
 • Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
 • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
 • Vergiden muaf esnaf.

Güvenli Mobil Ödeme Sistemi’ne nasıl geçiş yapabilirsiniz?

GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; Güvenli Ödeme Sistemi’ne geçiş yapmak isteyen her ölçekten işletme, yetkilendirilen kuruluşla anlaşma yaparak, uygulamaya geçiş yapabilir. GİB tarafından yetkilendirilen kuruluşlar:

 • Finans Kuruluşları,
 • Entegratör Kuruluşlardır.

Güvenli Ödeme Sistemi’nin faydaları nelerdir?

Güvenli Ödeme Sistemi; tüm satış, faturalama ve tahsilat işlemlerini elektronik ortama aktarır ve işletmenize zaman ve maliyet tasarrufu konusunda birçok avantaj sağlar:

 • Yeni bir sistem altyapısı kurmadan, mobil sistemler üzerinden, Güvenli Ödeme Sistemine geçiş yapabilirsiniz.
 • Aylık ekstra herhangi bir ücret ödemeden banka anlaşma ücretleri, POS cihazı ücretleri, yazarkasa maliyetleri ve basım maliyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Entegratörlük ile 12 farklı banka ile anlaşma sağlayabilirsiniz.
 • Tüm faturalarınızı portal üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
 • Yazarkasa ÖKC masrafından muaf olabilir, maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.
 • Dilerseniz ÖKC muafiyetinden yararlanmadan hibrid ödeme sistemini tercih edebilir; finansal işlemleriniz için hem POS cihazı hem de Güvenli Mobil Ödeme Sistemini tercih edebilirsiniz.
 • Tablet ve telefon üzerinden tüm ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Üye İşyeri & POS

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…