Home Ödeme Sistemleri Kanun ve Mevzuatlar Faaliyet izni almış bir ödeme kuruluşuna %8 pay oranı ile ortak olacağım. Bu hisse devri için izin tesisi gerekir mi?

Faaliyet izni almış bir ödeme kuruluşuna %8 pay oranı ile ortak olacağım. Bu hisse devri için izin tesisi gerekir mi?

1 min read
0
0
1,031

Faaliyet izni almış bir ödeme kuruluşuna %8 pay oranı ile ortak olacağım. Bu hisse devri için izin tesisi gerekir mi?

Daha önceden ödeme kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olmayan bir kişinin kuruluş sermayesinin %10’undan azını edinmesi halinde izin tesisi gerekmemektedir. Ancak bu kişinin satın aldığı pay %10’a eşit ve/veya %10’un üzerinde ise söz konusu işlem izne tabi olur. Bununla birlikte, Kanunun 25 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların devri, tesisi veya yeni imtiyazlı pay ihracı anılan hükmün birinci fıkrasında yer alan oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tabidir. İzne tabi hisse devirlerinde Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza başvuru yapılması zorunlu olup, izne tabi pay devirlerinde pay devralacakların 5411 sayılı Bankacılık Kanununda banka kurucuları için aranan şartlara haiz olması şarttır. İzne tabi olup da Kuruldan izin alınmayan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz.

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Kanun ve Mevzuatlar

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…