Home Ödeme Sistemleri Güvenlik Saklanan Kart Verisi ile gerçekleştirilen işlem (Credential-On-File) nedir?

Saklanan Kart Verisi ile gerçekleştirilen işlem (Credential-On-File) nedir?

5 min read
0
0
2,132

Kart hamilinin, kart verisinin (Kart numarası ve Kartın Son Kullanım Tarihi) saklanması için işlem anında veya daha önce işyerine onay verdiği ve işyerinin saklanan bu kart verisini kullanarak gerçekleştirdiği yüzyüze olmayan işlemlere Saklanan Kart Verisi ile Gerçekleştirilen İşlemler(Credentials-On-File) denir. Ülkemizde bu işlemler takas dosyasında TCR0 62-163. alanında, switch’te (online) DE22 alanı 1. alt alanda ”10” değeri ile ayrıştırılır.

Dijital kanalların önemi artmaya devam ettikçe, Mobil cihazlardan Nesnelerin İnternetine kadar bir çok noktada Saklanan Kart Verisi (CoF) ödemeleri dijital ticaretin geleceğinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. E-ticaretin 2016’da 398 milyar dolardan 2020’de 692 milyar dolara çıkmış ve mobil ticaret (m-ticaret) 2016’da 116 milyar dolardan 2020’de 336 milyar dolara daha da çarpıcı bir artış göstermiştir. Bu arada , 2016 Deloitte çalışmasına göre (“Varsayılan” Ödeme Yöntemleri, 2016), CoF’nin artan kullanılabilirliği yalnızca ödeme ekosisteminde fırsatlar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüketici davranışını da yeniden şekillendirdiği görülmüştür.

Banka Ve Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin
Yönetimi Hakkında Tebliğ Taslağı Madde 18’de detaylar aşağıda yer almaktadır:

MADDE 18 – (1) Üye işyeri adına, kart hamilinin talebi halinde, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak, sadece üye işyeri anlaşması yapan kuruluş veya üye işyeri anlaşması yapan kuruluşun dış hizmet sağlayıcısı nezdinde kart verisi saklanabilir. Üye işyeri, kart hamilinin talebini, kanıtlanabilir bir şekilde, yazılı veya elektronik olarak alır ve inkâr edilemezliği sağlar.
(2) Kart verisini saklayan kuruluş, adına kart verisi saklanan üye işyeri tarafından saklanmak üzere, kart numarasını, kart hamilini ve üye işyerini temsil eden, belirli bir ömrü olan, herhangi bir işlemden geçirilerek hassas kart verisine ulaşılması mümkün olmayan ve ele geçirilmesi halinde kart hamili adına sahte işlem yapılamayacak referans kodu üretir. Referans
kodunun adına kart verisi saklanan üye işyerine özgü olması ve sadece bu üye işyeri tarafından kart verisini saklayan kuruluşa iletilmesi halinde kart verisinin kullanılabilmesi sağlanır. Kart verisini saklayan kuruluş, referans kodu oluşturulması öncesinde ve referans kodu ile kart verisinin kullanımı sırasında üye iş yerinin kimliğini doğrular ve erişim kontrolleri tesis eder.
(3) Üye işyeri adına kart verisi saklandığı durumlarda, saklanan hassas kart verisi hiçbir biçimde üye işyerine iletilmez. Saklanan kart verileri, yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflarla paylaşılmaz.
(4) Üye işyeri adına saklanan hassas kart verisi iki yıl boyunca ödeme amaçlı kullanılmazsa iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ayın ilk gününde silinir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0821.pdf

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Güvenlik

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…