BDDK nedir?

6 min read
0
0
1,293

BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kısaltmasıdır.

BDDK, Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla 23 Haziran 1999’da Resmî Gazetede yayınlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kurulmuş, faaliyetlerine ise 31 Ağustos 2000 tarihinde başlamış özerk bir kurumdur. İdari yapılanma, Kurul ve Kurum şeklinde örgütlenmiştir. Kurulun karar organı olarak aldığı karar ve yaptığı düzenlemelerin uygulanması, Kurumun yetki ve görevleri arasındadır.

BDDK’nın Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

BDDK, bankaların güvenli bir piyasa ortamında çalışabilmesini sağlamak amacı ile ülke ekonomisinde tehlike yaratacak her türlü uygulamanın engellenmesini sağlamakla görevlidir. Bunun için gereken her türlü önlem ve kararı almakla yükümlü olan BDDK, bankacılık mevzuatının belirlenmesinde, finansal hizmet sektörünün gelişmesinde ve bu finansal hizmeti sunanlar arasında haklı bir rekabet ortamının oluşturulmasında alınacak her türlü kararda yetkili kurumdur.

BDDK ülkemizde kurulacak yerli veya yabancı sermaye kaynaklı her türlü bankanın açılmasında gereken izin ve yetkileri vermekten de sorumludur. Bir bankanın açılabilmesi için gereken şart ve hükümleri yerine getirilmesini sağlayan kurum, hazırlık işlemleri tamamlanıp, bu bankanın açılmasına onay verdikten sonra da yaptığı çalışmaları denetleyerek, kanunların uygulanmasına öncülük etmektedir.

Bankaların çalışmalarında herhangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edildiği zaman BDDK, bu bankaların TMSF’ye devredilmesine de karar verme yetkisine sahiptir. TMSF, Tasarruf Sigorta Mevzuatı Fonu demektir. Bu kurum, kendisine devredilen bankalarla ilgili işlemleri gerçekleştirirken BDDK, vatandaşların bu bankalarda olan mevduatlarını geri ödemekle yükümlüdür.

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK’nın karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır.

Bankacılık Kanununa ait hükümlerin aksamadan uygulanmasına yardımcı olan BDDK, bankaların faaliyetlerini kanuna uygun olarak gerçekleştirmelerini, bu çalışmaların güvenli bir ortamda ilerlemesini sağlamaktadır.

BDDK’nın amaçları arasında mevduat sahibi kimselerin haklarını korumak, bankalarda uygulanan kredi sisteminin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak, mali piyasalardaki güveni ve istikrarı sağlamak da bulunmaktadır.

BDDK, bankalar için yaptığı denetimlerde bankaların kuruluş aşamasından yönetim ve çalışma faaliyetlerine, devredilme veya birleşme gibi durumlarda uygulaması gereken hususlara kadar her türlü kontrolü sağlamaktadır.  Bu kontrolleri sağlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yedi üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin biri başkan, diğeri ise başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu kurul, haftada bir kez toplanarak denetlemeleri değerlendirir. Gereken durumlarda kurulun toplanabilmesi için beş üyenin toplantıda bulunması yeterlidir.

BDDK’nin resmi web sitesi: http://www.bddk.org.tr

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…