Home Ödeme Sistemleri Açık Bankacılık Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik nedir?

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik nedir?

4 min read
0
0
1,633

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin amacı, bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini düzenlemektir.  

Bu yönetmelik, 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik ile internet bankacılığı, mobil bankacılık, açık bankacılık servisleri, bulut bilişim gibi yeni ortaya çıkan veya ciddi gelişmelerin yaşandığı alanlarda mevzuat gereksinimi karşılanmakla birlikte tebliğde hakkında hükümlerin yer aldığı hususlarda da daha kapsamlı düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle kişisel veriler ve hassas verilerin iletimi ve güvenliği hususunda yapılması gerekenler, bu verilerin sorgulanması ve yapılan sorgulamalara dair kayıtların saklanması ve yurt dışına aktarımlarının sınırlandırılması konusunda hükümler belirlendi.

Söz konusu Yönetmelik ile bilgi sistemleri yönetişiminde yetkilendirilen komiteler ile bu komitelerin görevleri ve sorumlulukları düzenlendi. Bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin düzenlemeler getirildi.  

Bankaların elektronik ortamda müşterilerine ileteceği hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü bilgilerin elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi zorunlu kılındı. Bilgi varlıkları envanterinin hazırlanması yükümlülüğü getirildi. 

Bankaların, ilgili müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşamayacağı ve aktaramayacağı hüküm altına alındı.  

Son olarak, diğer hususların yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, getirilen düzenlemelere (kurulacak komiteler, birimler ve sorumlular) ilişkin olarak kapsama alınacak kuruluşlar için istisna getirmeye yetki verildi. 

Yönetmelik’in tam metni aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200315-10.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Açık Bankacılık

Check Also

Ödeme İste nedir?

Ödeme İste Sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi – FAST Sistemi’nde müşterilerin ku…