Home Ödeme Sistemleri Açık Bankacılık Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) nedir?

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) nedir?

4 min read
0
0
1,426

Avrupa Bankacılık Otoritesi ( European Banking Authority), merkezi Paris’te bulunan Avrupa Birliği’nin düzenleyici bir kuruluşudur . Faaliyetleri arasında Avrupa finansal sistemindeki şeffaflığı artırmak için Avrupa bankaları üzerinde stres testleri yapılması ve bankaların sermaye yapılarındaki zayıflıkların belirlenmesi yer almaktadır.  1 Ocak 2011 tarihinde kurulmuş olup, o tarihte Avrupa Bankacılık Denetleme Kurulu (CEBS) ‘nun tüm görev ve sorumluluklarını devralmıştır. İngiltere’nin Avrupa Birliği referandumundan çekilmesinden sonra ajans Paris’e taşınmıştır.

EBA, bankaların kriterlere uygun düzenlenmemesi durumunda ulusal düzenleyicileri geçersiz kılma yetkisine sahiptir. EBA bankaların AB genelinde adil bir şekilde rekabet etmesine izin vermekle yükümlüdür. 

EBA’nın temel görevi bağlayıcı Teknik Standartlar (BTS) ve Yönergeleri kabul edilerek bankacılıkta Avrupa Tek Kural Kitabı’nın oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Tek Kural Kitabı , AB genelindeki finansal kurumlar için tek bir uyumlaştırılmış ihtiyati kurallar seti sağlamayı, eşit bir oyun alanı oluşturulmasına ve mevduat sahiplerine, yatırımcılara ve tüketicilere yüksek koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurum ayrıca ihtiyati kuralların uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için denetim uygulamalarının yakınsamasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak, EBA, özellikle düzenli risk değerlendirme raporları ve pan-Avrupa stres testleri yoluyla AB bankacılık sektöründeki riskleri ve güvenlik açıklarını değerlendirme yetkisine sahiptir.

EBA’nın diğer görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • AB hukukunun ulusal makamlar tarafından yanlış veya yetersiz olduğu iddiasının soruşturulması
  • acil durumlarda bireysel yetkili makamlara veya finansal kuruluşlara yönelik kararlar almak
  • sınır ötesi durumlarda yetkili makamlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk yapmak
  • Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon’a bağımsız bir danışma organı olarak hareket etmek.
  • iç pazardaki tüketici finansal ürünleri veya hizmetleri için piyasada şeffaflık, basitlik ve adaleti teşvik etmede öncü bir rol oynamak.

Bu görevleri yerine getirmek için EBA, bağlayıcı Teknik Standartlar, Kılavuzlar, Öneriler, Görüşler, Sorular ve Cevaplar (Soru-Cevap) ve geçici veya düzenli raporlar dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici ve düzenleyici olmayan belge üretebilir. Ciltleme Teknik Standartları, bir AB mevzuat metninin (Yönerge veya Yönetmelik) belirli yönlerini belirleyen ve belirli alanlarda tutarlı bir uyum sağlamayı amaçlayan yasal düzenlemelerdir.

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Açık Bankacılık

Check Also

Bankacılıkta Dolandırıcılık Eylemleri Tespit ve Önleme Yöntemleri Dokümanına nasıl ulaşabilirim?

TBB tarafından Bankaların kullanımına sunulan Dolandırıcılık önleme ile ilgili hazırlanan …