Home Ödeme Sistemleri Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun nedir? Neleri değiştiriyor?

7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun nedir? Neleri değiştiriyor?

3 min read
0
0
904

7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ödeme hizmetleri ,elektronik para ve açık bankacılığa dair değişiklikleri içermektedir.

2013 yılında devreye girdiği tarihten günümüze kadar finansal teknolojiler (FinTek) sahasındaki yeniliklerin ve gelişmelerin ödeme alışkanlıkları ve müşteri beklentilerini etkilemesi neticesinde yeni ödeme hizmetlerinin ve uygulamalarının ortaya çıkması; değişiklik ve düzenleme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

7192 nolu kanunda değiştirilen maddeler aşağıda yer almaktadır:

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 6493 sayılı Kanun ile verilen ödeme hizmetleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin düzenleme ve denetim yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) devredilmiştir.
  • Ödeme Hizmetleri Direktifi‑2 (PSD2) ile gelen yeni ödeme hizmeti türleri; “ödeme emri başlatma hizmeti”, “ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin sunulması hizmeti” mevzuata eklenmiştir.
  • TCMB’ye, ödeme hizmetleri kapsamında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar veya oranlarını tespit etme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi verilmiştir.
  • Sınırlı kullanım alanı olan ödeme araçları ile yapılan hizmetlerin ödeme hizmeti kapsamına alınması konusunda TCMB’ye yetki verilmiştir.
  • Elektronik para kuruluşlarının bankalara yatırdıkları fonların bankalarca TCMB nezdinde bloke edilmesi uygulaması Kanun metninden çıkarılmıştır.
  • Elektronik para kuruluşlarınca kredi verilememesi maddesi ödeme kuruluşlarında olduğu gibi düzenlenmiş ve hangi faaliyetin kredi verme faaliyeti kapsamına gireceği hususunda TCMB’ye düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.
  • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin kurulmasına ilişkin yeni hükümler eklenmiştir.
  • TCMB’ye, sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş ve kurulacak ödeme sistemi işleticilerine hissedar olma yetkisi verilmiştir.

İlgili tebliğin detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-2.htm

Load More Related Articles
Load More By Arif Ünal
Load More In Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para

Check Also

Apple, NFC ödemelerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Avrupa Birliği bir süredir Digital Market Acts (DMA) mevzuatıyla birlikte teknoloji alanın…