Kasım 21, 2019

Elektronik Para Kuruluşu nedir? 6493 sayılı Kanun kapsamında hangi hizmetleri sunabilir?

Kanunda elektronik para; “elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” şeklinde tanımlanmıştır. Elektronik para kuruluşu ise Kanun kapsamında elektronik para ihraç etme yetkisi verilen …

“Ödeme kuruluşu” ile “Ödeme hizmeti sağlayıcısı” kavramları aynı mıdır?

“Ödeme kuruluşu” ile “Ödeme hizmeti sağlayıcısı” kavramları birbirinden farklı olup birbirinin yerine kullanılması mümkün değildir. Ödeme kuruluşu, ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek üzere Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yetkilendirilen ya da faaliyet izni verilen tüzel kişidir. Kanunun 13 üncü maddesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının bu Kanun uyarınca ödeme …

VPOS(Virtual POS) nedir?

Kart ile üye işyerlerinden alışveriş yapılırken kullanılan fiziksel POS cihazlarının internet üzerinden alışveriş için kullanılan, güvenlik düzeyi gelişmiş yazılımsal haline VPOS (Virtual POS) denir. Diğer adı Sanal POS’tur. Bireysel müşterilere VPOS verilmez. Şahıs firması, Ticari firma ya da Vakıf&Derneklere VPOS verilebilir. Sanal POS sadece bankalar tarafından mı verilebilir? Sanal POS sahibi olabilmek için bankalarla çalışmak zorunlu değildir. Online ödeme hizmeti …

Pinsiz(Şifresiz) yapılan bir işlemde sorumluluk kime aittir?

Neredeyse hepimizin cüzdanında en az 1 adet kredi kartı vardır. Peki cüzdanınızı kaybettiğinizi ve tüm kartlarınızın da bu cüzdanın içinde olduğunu düşünün. Cüzdanınızı kötü niyetli birisi buldu ve cüzdanda yer alan kartlarla işlem yapmak istedi. Bu kişi kartlarla şifresiz işlem yapabilir mi? Evet yapabilir. Bunun için 2 ihtimal vardır. 1. 3D Secure işlemleri desteklemeyen bir sanal işyerinden alışveriş yapmak. 2. …

Temassız İşlem limiti 120 TLye yükseltildi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; her 5 iş yerinin 3’ünde temassız ödeme kabul edilebiliyorken, her 10 kredi kartı işleminden 1’i temassız olarak gerçekleşiyor. Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL’ye yükseliyor Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. 1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler …

Bankadan arıyoruz, Hesabınız ele geçirildi…

Kendilerini banka personeli veya diğer kurum/kuruluş personellerinden biri olarak tanıtarak vatandaşların bankacılık işlemlerine ilişkin bilgilerini ele geçirerek dolandırılması vakalarında son zamanlarda ciddi anlamda artış yaşanmaktadır. İlginç olan durum ise, yeni dolandırıcılık trendinin neredeyse gerçek bankacılık işlemi yaparken izlenen yol ile bire bir aynı olması ve vatandaşların kolayca buna kanması diyebiliriz. Dolandırılan vatandaşların anlattığı senaryo kabaca aşağıdaki şekilde işlemektedir: Dolandırıcı vatandaşı kendi  bankasının numarası ile aynı numaradan …

2019 ilk 6 aylık Ödeme Sistemleri verilerini nasıl yorumlamalıyız?

Ödeme sistemleri ile ilgili istatistikler, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından belirli periyotlarla (6 aylık,yıllık vs.) raporlanmaktadır. Hazırlanan raporda; Toplam kart sayısı Toplam kart cirosu Kart dünyasının ilgili periyotta büyüme trendi Kart ile yapılan ödemelerde oransal olarak en fazla artan sektörler İnternetten yapılan alışverişlerin artış trendi Yabancı kart kullanım trendi bazında vb. sonuçlar yer almaktadır. nasıl yorumlamalıyız? Toplam Kart Sayısı Toplam …

Hollanda Ortak ATM ağına geçiyor

Genellikle bankalar ATM yazılım ve operasyon hizmetlerini kendileri yapmayı tercih ederler. Bazı bankalar yazılımı third party firmalara yaptırıp operasyonel süreçleri kendileri yürütmeyi tercih etmektedir. Bu durumda; her banka hem yazılım hem de operasyonel olarak ayrı ayrı iş yapmakta ve ciddi anlamda iş gücü harcanmaktadır. Peki bu durumun olumsuz etkisi olacak mı? Genellikle bu durumun nakit paraya erişimi zorlaştırdığı düşünülmekte, sık …

İl bazlı Üye işyeri, POS ve ATM adetleri üzerinden ne tür bilgiler çıkarabiliriz?

Tüm bankalar müşterilerine tahsis ettikleri POS ve üye işyeri bilgilerini BKM’nin MIV (Merkezi İşyeri Veritabanı) ve MPV (Merkezi POS Veritabanı) sistemine göndermekte, BKM tarafından raporlanmaktadır. BKM’ye iletilen bildirimlerde POS ve Üye işyerlerinin lokasyon bilgileri (Adres, İl, İlçe vs.) yer almaktadır. Bu durumda İl, İlçe ve banka bazlı raporlamalar kolaylıkla yapılmaktadır. Genellikle BKM tarafından banka bazında adetler raporlanmaktadır. Genellikle il bazında …

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik ve içeriği nedir?

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik içindeki maddeler aşağıdaki gibidir. Bu maddeler, resmi gazetede 18 Haziran 2016 Cumartesi tarihli 29746 sayı nosu ile güncel hali ile yayınlanmıştır. Bankaların bu maddelere harfiyen uyması zorunludur. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin …

1234...47Page 3 of 47

Sitemizden nasıl haberdar oldunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Arşiv

Kredi kartı

POS

Temassız İşlemler