Kasım 21, 2019
Home Ödeme Sistemleri Kanun ve Mevzuatlar

Kanun ve Mevzuatlar

Bankalar ortopedik engelli müşteriler için neleri yapmak zorundadır?

Bankalar ortopedik engelli müşterilerin ATM erişimleri için gerekli altyapıyı oluşturmakla yükümlüdür. Peki bankanın tüm ATMleri ortopedik engelli müşterilere hizmet vermek zorunda mıdır? Hayır zorunlu değildir. Banka, hizmet sunduğu her 100 ATM’den asgari iki tanesinin ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun olmasını, bu madde hükümlerine uyumlu hale getirerek sağlar. Peki yasadaki maddelerin detayları nelerdir? Ortopedik engelli müşterilerin erişimi MADDE 6 – (1) Ortopedik …

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik ve içeriği nedir?

Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik içindeki maddeler aşağıdaki gibidir. Bu maddeler, resmi gazetede 18 Haziran 2016 Cumartesi tarihli 29746 sayı nosu ile güncel hali ile yayınlanmıştır. Bankaların bu maddelere harfiyen uyması zorunludur. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin …

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik nedir? İçeriğinde neler var?

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İlgili yönetmelikle ilgili tüm detaylara alttaki linkte erişebilirsiniz: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Banka%20Kartlar%C4%B1%20ve%20Kredi%20Kartlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun nedir? Neleri içermektedir?

6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İlgili kanunun detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6493.pdf

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu nedir? İçeriğinde neler var?

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. İlgili kanunun içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5464.pdf

Sitemizden nasıl haberdar oldunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Arşiv

Kredi kartı

POS

Temassız İşlemler