Şubat 20, 2020

Get Data Komutu nedir?

GET DATA komutu, mevcut uygulamadaki bir kayıtta enkapsüle edilmemiş olan ilkel bir veri nesnesini almak için kullanılır. GET DATA komutunun bu spesifikasyonda kullanımı, kabaca ICC’deki uygulama tarafından yorumlanan aşağıdaki ilkel veri nesnelerinin alınması ile ilgilidir. ATC (‘9F36’ etiketi) Son Online ATC Kaydı (‘9F13’ etiketi) PIN Deneme Sayacı (‘9F17’ etiketi) Log Format (‘9F4F’ etiketi)

External Authenticate Komutu nedir?

EXTERNAL AUTHENTICATE komutu, ICC içindeki uygulamaya kriptogramı doğrulayıp doğrulamayacağını sorar. ICC, komutun proses durumunu döndürür. External Authenticate komutunun bileşenleri aşağıda yer almaktadır:

Pin Change/Unblock nedir?

Pin Change/Unblock komutu, Issuer’un (kartı çıkaran kuruluş) PIN kodu engelini kaldırmayı veya anında referans PIN kodunu değiştirmeyi ve engelini kaldırmayı sağlayan kart basım sonrası kullanılan komuttur. PIN CHANGE / UNBLOCK komutunun başarıyla tamamlanmasından sonra, kart aşağıdaki işlevleri yerine getirir: PIN Try Counter değeri PIN Try Limiti değeri olacak şekilde sıfırlanır. İstenirse, referans PIN’in değeri yeni PIN değeri olarak ayarlanır. Pin …

Card Block Komutu nedir?

Card Block komutu ICC içindeki tüm uygulamaları pasif hale getiren kart basım sonrası kullanılan komuttur. Card Block komutu, dolaylı olarak seçilebilecek uygulamalar dahil ICC’deki tüm uygulamaları devre dışı bırakacaktır. Card Block komutunun bileşenleri altta yer almaktadır:

Application Unblock komutu nedir?

Application Unblock komutu, Application Block komutu ile bloke edilen uygulamayı devre dışı bırakır. Application Unblock komutu, Application block komutu gibi kart basıldıktan sonra yönetilen bir komut dizisidir. Application Unblock komutunun bileşenleri aşağıda yer almaktadır:

Application Block Komutu nedir?

Application Block komutu, kart basıldıktan sonra seçili uygulamayı geçersiz kılmak için gönderilen komuttur. Application Block komutunun bileşenleri aşağıda yer almaktadır:

EMV Issuer Script nedir?

EMV Issuer Script, Issuer’ın(kartı çıkaran kuruluş) kart chipindeki parametreleri ve değerleri kartın kullanımda olduğu sürece güncellemesini ve değiştirmesini sağlayan sistemdir. EMV uygulaması, chip üzerindeki uygulamanın risk fonksiyonlarını iyileştirebilecek parametreleri değiştirecek ve bu kartın kullanım ömrü boyunca değiştikçe dolandırıcılık girişimlerini azaltacak ve önleyecek şekilde güncellenebilir. Kart gerçek hayatta kullanılırken kartı, kart sahibinin gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlamak için eşit değişiklikler kullanılabilir. Örneğin, …

Data Authentication Code(DAC) nedir?

DAC, Data Authentication Code ifadelerinin kısaltmasıdır. İmzalı statik uygulama verisi (Signed Static Application Data) doğrulama işlemi sırasında terminal tarafından tutulan Issuer(kart bankası) tarafından atanmış bir veridir. 9F45 Tagında, 2 byte uzunluğunda bir veridir.

Dedicated File Name (DFN) nedir?

DFN, Dedicated File Name ifadesinin kısaltmasıdır. DF(Dedicated File)’nin adını, ISO / IEC 7816-4’te açıklandığı şekilde tanımlar. 84 Tagında yer alan, 5-16 karakter uzunluğundaki veridir.

Bank Identifier Code (BIC) nedir?

BIC, Bank Identifier Code ifadelerinin kısaltmasıdır. Bankacılık ve ilgili finansal ortamlarda otomatik proses işlemlerinde kullanılan evrensel Banka Kimlik Kodu bilgisidir. ISO 9362 standartlarında belirtildiği şekilde bankaların belirlenmesini sağlar. 5F54 Tagında 8 ya da 11 karakter uzunluğunda bir veridir. BIC değeri, 4 karakterli bir banka kodu, 2 karakterli bir ülke kodu, 2 karakterli bir lokasyon kodu ve isteğe bağlı 3 karakterli …

123Page 1 of 3

Sitemizden nasıl haberdar oldunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Arşiv

Kredi kartı

POS

Temassız İşlemler